Fundacja Kultura i Nauka (dawniej Fundacja Szkoły Społecznej)

 

Rok 1989 był czasem przełomu, odzyskiwania wolności, tożsamości narodowej, wolnych demokratycznych wyborów i …odnowy polskiej oświaty. To wtedy powstało Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Stowarzyszenia Edukacyjne, Fundacje – organizacje, których głównym celem było zakładanie alternatywnych szkół wobec skostniałego, upolitycznionego sytemu edukacji. Początki były trudne. Trzeba było wałczyć z oporem administracji, przekonywać, że szkoła jest zadaniem pożytku publicznego, gdyż jej głównym celem jest służba na rzecz społeczeństwa. Dzięki energicznej, twórczej grupie ludzi powstała Fundacja Szkoły Społecznej, założona w roku 1989 zaś zarejestrowana - w 1990 Od tego czasu jest aktywną organizacją non-profit działająca na terenie Warszawy – Wesołej. Od początku głównym celem jej działalności jest prowadzenie szkół na terenie dzielnicy Wesoła. Pierwsza placówka powołana do życia przez Fundację, czyli Społeczna Szkoła Podstawowa nr 12, była zarazem jedną z pierwszych w Polsce szkół niepublicznych. W 1989 roku w całym kraju powstało ich zaledwie 32 – niewątpliwie inicjatywa powołania szkoły niepublicznej wymagała w owym czasie odwagi, entuzjazmu i wielkiej determinacji.

Akt notarialny ustanowienia Fundacji został podpisany dnia 08.02.1990 r. przez Fundatorów: Danutę Bańską, Bogdana Grzywińskiego, Ligię Krajewską, Krzysztofa Maciąga i Jarosława Sokołowskiego, a zatwierdzony decyzją Ministra Edukacji Narodowej w dniu 30.03.1990 r.. Fundacja Szkoły Społecznej została wpisana do Rejestru Fundacji w dniu 01.06.1990 r. Dzień 01.09.1990 r. był dla nas wielkim świętem - Społeczna Szkoła Podstawowa nr 12 rozpoczęła swoja działalność

Tworzenie szkoły marzeń dzieci i rodziców zyskało ogromny rezonans społeczny. Szczytne inicjatywy mogły być realizowane także dzięki wsparciu organizacyjnemu i finansowemu lokalnej społeczności, a zwłaszcza rodziców – entuzjastów nowo tworzonej placówki.

Jednym z nich była Pani Ewa Brama, która, w uznaniu zasług przez Fundatorów Fundacji Szkoły Społecznej, zgodnie z rozdziałem 4, paragraf 16 ówczesnego Statutu Fundacji, została powołana z dniem 04.12.2008 r. na nowego członka Kolegium Fundatorów.

 

Z relacji Fundatorów:

W pierwszym roku zostały otwarte klasy – 0,1,2 i przez pierwszy miesiąc ich siedzibą były sale w Miejskiego Ośrodka Kultury w Woli Grzybowskiej, następnie klasa „0” znalazła miejsce na plebani Kościoła Parafialnego Opatrzności Bożej, a klasy 1 i 2 w Domu Rekolekcyjnym, a wszystko to dzięki życzliwości ks. Prałata Stefana Wysockiego. W tym czasie uczęszczało do szkoły 35 dzieci. W kolejnym roku rozszerzyliśmy szkołę o klasy 3 i 4, które odbywały zajęcia w domu katechetycznym u ks. Józefa Skarpetowskiego w parafii Św. Brata Alberta w Zielonej. Takie rozproszenie klas spowodowało starania o uzyskanie własnej działki pod budowę szkoły, którą otrzymaliśmy od Urzędu Miasta Wesoła w 1993 roku.

Ogromnym i wspólnym wysiłkiem rodziców, sponsorów, Urzędu Miastami i samej Fundacji zbudowano budynek szkolny wg projektu Adama Czekalińskiego i Kazimierza Kowala. Dzięki temu już 1 września 1998 roku dzieci rozpoczęły naukę w nowym budynku szkolnym.

Od samego początku realizowana była idea szkoły zakładająca wszechstronny, nieskrępowany rozwój dziecka z możliwością rozwinięcia drzemiących w nim talentów. Zapewne stąd wzięło się motto w szkolnej kronice: „DZIECI I ZEGARKÓW NIE MOŻNA STALE NAKRĘCAĆ. TRZEBA DAĆ IM CZAS NA CHODZENIE” .

Rok 1999 był rokiem wprowadzenia reformy systemu oświaty. Dostosowując się do wymagań reformy i chcąc zapewnić naszym uczniom ciągłość nauki Fundacja powołała nową szkołę - Pierwsze Gimnazjum Autorskie w Wesołej, które mieściło się w naszym budynku przy ul. Armii Krajowej 9. Liderem koncepcji gimnazjum była P. Jolanta Wiak – polonistka i pierwszy dyrektor gimnazjum.

W rocznicę 10-lecia Fundacji postanowiliśmy wybrać patrona naszych szkół. Myśleliśmy przede wszystkim o postaci związanej z historią naszego miasta. W trakcie tych poszukiwań natrafiliśmy na rodzinę księcia Emanuela Bułhaka, który był właścicielem ziem w Wesołej i postacią barwną o niezwykle bogatej osobowości. Inicjował liczne działania filantropijne i inicjatywy społeczne, m.in. fundator kościoła pod wezwaniem „Opatrzności Bożej”.

Uchwałą Kolegium Fundatorów z dnia 10 czerwca 2000 roku nadano Społecznym Szkołom Fundacji w Wesołej imię „Księcia Emanuela Bułhaka”.

Sztandar Szkół ufundowała rodzina Bułhaków z inspiracji Pani Marii Bułhak – Jelskiej, a drzewce sztandaru ówczesna Rada Miasta Wesoła.

W 2002 roku nasi absolwenci mogli kontynuować naukę w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym, które miało swoją pierwsza siedzibę w Sulejówku. Koncepcję dydaktyczno – wychowawczą szkoły tworzyła P. Anna Dziama , pierwszy Dyrektor liceum.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i potrzebom uczniów we wrześniu 2003 uruchomiliśmy Społeczną Szkołę Muzyczną I stopnia, wpisaną do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych, która od lipca 2008 roku posiada uprawnienia szkoły publicznej. Dyrektorem szkoły została Pani Ewa Sulikowska.

Ze względu na stale zwiększającą się liczbę uczniów, dla których budynek przy Armii Krajowej 9 stał się za ciasny - w 2006 roku został wynajęty budynek w Starej Miłośnie przy ul. Jana Pawła II nr 112, do którego przeprowadziło się gimnazjum i liceum.

Realizując stale przyświecającą nam myśl o pełnym cyklu wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży w roku 2013 otworzyliśmy w Marysinie Wawerskim, Niepubliczne Przedszkole Językowo – Artystyczne „Bułhaczek” z oddziałem żłobkowym. Dyrektorem placówki została Pani Żaneta Grzechnik

Po tych dwudziestu pięciu latach działalności, kiedy jesteśmy naocznymi świadkami szybko postępującej reformy edukacji w kierunku bezpiecznej i przyjaznej szkoły, możemy z cała odwagą powiedzieć, ze włożyliśmy istotny wkład w proces przekształcania polskiej oświaty, a szkoły niepubliczne są istotnym elementem systemu kształcenia w obecnej Polsce, a także liderem wielu zmian zachodzących w całej polskiej oświacie.

 

Kalendarium historyczne

1990 – początek istnienia Społecznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Wesołej, siedzibą szkoły są sale w dwóch domach katechetycznych

1993 – otrzymanie działki na budowę własnego budynku od Urzędu Miasta Wesoła

1998 – zakończenie budowy własnej siedziby szkoły podstawowej przy ul Armii Krajowej 9

1999 – otwarcie Pierwszego Gimnazjum Autorskiego im. Emanuela Bułhaka

2002 – otwarcie I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Emanuela Bułhaka z siedzibą w Sulejówku

2003 – otwarcie Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia

2006 – przeprowadzka gimnazjum i liceum do nowej siedziby ( budynek wynajmowany) w Starej Miłośnie przy ulicy Jana Pawła II nr 112

2011 – przeprowadzka gimnazjum i liceum do nowego , większego budynku, przy ul. Trakt Brzeski nr 63

2013 – otwarcie Niepublicznego Przedszkola Językowo – Artystyczne „Bułhaczek” z oddziałem żłobkowym przy ul. J. Strusia 58

2019 – pożegnanie ostatniego rocznika gimnazjum

2020 – zmiana nazwy fundacji na Fundacja Kultura i Nauka

Zarząd Fundacji:

 • Izabela Wolańska-Zasępa - Prezes Zarządu
 • Agnieszka Siporska - Wiceprezes Zarządu
 • Monika Jargot-Kędzierska - Członek Zarządu

Pozostałe stanowiska kierownicze

 • Michał Lis - Dyrektor Fundacji ds. Edukacji
 • Eliza Kauc-Kędra - Dyrektor Przedszkola Artystyczno-Językowego Bułhaczek
 • Małgorzata Orłowska - Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Emanuela Bułhaka
 • Ewa Sulikowska - Dyrektor Społecznej Szkoły Muzycznej im. Wojciecha Kilara
 • Izabela Wolańska-Zasępa - Dyrektor I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Emanuela Bułhaka

 

 

DOKUMENTY FUNDACJI:

 1. Aktualny statut Fundacji
 2. Sprawozdanie MEN za rok 2021
 3. Sprawozdanie MEN za rok 2020
 4. Sprawozdanie MEN za rok 2019
 5. Sprawozdanie MEN za rok 2018
 6. Sprawozdanie MEN za rok 2017
 7. Sprawozdanie MEN za rok 2016
 8. Sprawozdanie MEN za rok 2015

 

 

ul. Armii Krajowej 9, 05-075 Warszawa,

Tel: (22) 773 55 92

fundacja@kin.edu.pl

Fundacja Kultura i Nauka

Od 30 lat oferujemy najwyższy poziom edukacji potwierdzony wynikami egzaminów, sukcesami naszych uczniów w konkursach przedmiotowych i certyfikatami językowymi. Uczymy w sposób nowoczesny i niestandardowy, przeciwstawiając się szkolnej sztampie i nudzie.

Link do BIP